Dilim Yüzde Miktar Ücret
330,00
Ücret
Dava/İcra Değeri
Vekalet Ücreti Hesabı
02.01.2017 Tarihli, Resmi Gazete' de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" nin 3.Kısmında yazılı "Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" oranlarına göre yazılı değer üzerinden kademeli olarak hesaplama yapılmaktadır.
(Ancak Belirlenen Avukatlık Ücreti; İcra Daire ve Mahkemelerinde 330 TL' den, Sulh Mahkemelerinde 990 TL' den ve Asliye Mahkemelerinde 1980 TL' den az olamaz.)
www.ercanerdem.av.tr