Dilim Yüzde Miktar Ücret
250,00
Ücret
Dava/İcra Değeri
Vekalet Ücreti Hesabı
31.12.2014 Tarihli, Resmi Gazete' de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" nin 3.Kısmında yazılı "Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" oranlarına göre yazılı değer üzerinden kademeli olarak hesaplama yapılmaktadır.
(Ancak Belirlenen Avukatlık Ücreti; İcra Daire ve Mahkemelerinde 250 TL' den, Sulh Mahkemelerinde 750 TL' den ve Asliye Mahkemelerinde 1500 TL' den az olamaz.)
www.ercanerdem.av.tr