Dilim Yüzde Miktar Ücret
300,00
Ücret
Dava/İcra Değeri
Vekalet Ücreti Hesabı
21.12.2015 Tarihli, Resmi Gazete' de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" nin 3.Kısmında yazılı "Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" oranlarına göre yazılı değer üzerinden kademeli olarak hesaplama yapılmaktadır.
(Ancak Belirlenen Avukatlık Ücreti; İcra Daire ve Mahkemelerinde 300 TL' den, Sulh Mahkemelerinde 900 TL' den ve Asliye Mahkemelerinde 1800 TL' den az olamaz.)
www.ercanerdem.av.tr