Kıdem,İhbar ve Fazla Mesai Hesabı
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Rapor Tarihi
Son Maaş (Brüt)
 
Son Günlük Ücret : 40,07
Son Saat Ücreti : 5,34
Çalışma Süresi (Gün) : 18.770
Çalışma Süresi (Yıl) : 45,00
Asgari Ücretten Hesaplamak İçin Maaşı "0" Giriniz!
Fazla Mesai Hesapla
Aylık Fazla Mesai (Saat)
FAZLA MESAİ HESABI
Fazla Mesai Hesaplanan Gün Fazla Mesai Saat Ücreti Dönem Toplamı
İş bu hesaplama sadece fikir vermek üzere tasarlanmış olup hiçbir şekilde hesaplamanın kesinliği ya da doğruluğu taahhüt edilmemektedir. Farklı hesaplama yöntemleri mevcut olup gerekli UYARI okunmadan lütfen kullanmayınız. (Güncelleme : 06/01/2015)
www.ercanerdem.av.tr
Kıdem Tazm.:

İhbar Tazm.:

Fazla Mesai:
61.812.-TL
2.244.-TL
0.-TL
TOPLAM TAZMİNAT

64.056.-TL
HESAPLAMA DETAY VE AÇIKLAMALARI :
İşe Giriş Tarihi geçerli bir tarih olmadığından 01/01/1964 olarak kabul edilmiştir.
İşten Çıkış Tarihi geçerli bir tarih olmadığından bugünün tarihi olarak kabul edilmiştir.
Rapor Tarihi geçerli bir tarih olmadığından bugünün tarihi olarak kabul edilmiştir.
Çalışma Süresi 45 Yıldan çok olduğundan 45 Yıl olarak kabul edilmiştir.
Maaş,İşten Çıkış Tarihindeki Asgari Ücretten düşük olduğundan BRÜT Asgari Ücret seviyesine çıkarılmıştır.
KIDEM TAZMİNATI HESABI
Kıdem Tazminatı Çalışılan Her Tam Yıl İçin 30 Günlük Son Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanmıştır.
Tam Yıldan Artan Süreler İçin de Aynı Oran Uygulanmıştır.
Kıdem Tazminatı = Çalışılan Toplam Gün x 30 x Son Günlük Ücret (Brüt) / 365
18.770 Gün X 30 X 40,07-TL / 365 = 61.812,44-TL
İHBAR TAZMİNATI HESABI
Çalışma Süresi 3 Yıldan Fazla Olup İhbar Süresi 8 Haftadır
İhbar Tazminatı = 40,07 TL x 56 = 2.243,73-TL
Çalışma Süresine Göre Bulunan İhbar Süresinin Son Günlük Brüt Ücret İle Çarpımı Sonucunda Bulunmuştur.