Kıdem, İhbar ve Fazla Mesai Hesabı
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Rapor Tarihi
Son Maaş (Brüt)
Son Günlük Ücret : 166,80 TL
Son Saat Ücreti : 22,24 TL
Çalışma Süresi (Gün) : 8.420
Çalışma Süresi (Yıl) : 23,07
HESAP YÖNTEMİ
Gün Bazında
Ay Bazında
Asgari Ücretten Hesaplamak İçin Maaşı "0" Giriniz!
Fazla Mesai Hesapla
Aylık Fazla Mesai (Saat) :
FAZLA MESAİ HESABI
Fazla Mesai Hesaplanan Gün Fazla Mesai Saat Ücreti Dönem Toplamı
İş bu hesaplama sadece fikir vermek üzere tasarlanmış olup hiçbir şekilde hesaplamanın kesinliği ya da doğruluğu taahhüt edilmemektedir. Farklı hesaplama yöntemleri mevcut olup gerekli UYARI okunmadan lütfen kullanmayınız. (Güncelleme : 18/01/2016)
www.ercanerdem.av.tr
Sonuçlar
Kıdem Tazminatı :
İhbar Tazminatı :
Fazla Mesai :
115.435.-TL
9.341.-TL
0.-TL
TOPLAM TAZMİNAT
124.776.-TL
2017 YILI İÇİN YASAL KESİNTİLER :
Kıdem Damga Vergisi (%0,759) : 876,15.-TL
İhbar Gelir Vergisi (Kademeli) : 1.401,12.-TL
İhbar Damga Vergisi (%0,759) : 70,90.-TL
Maaş,BRÜT Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmıştır.
HESAPLAMA DETAY VE AÇIKLAMALARI :
İşe Giriş Tarihi geçerli bir tarih olmadığından 01/01/1999 olarak kabul edilmiştir.
İşten Çıkış Tarihi geçerli bir tarih olmadığından bugünün tarihi olarak kabul edilmiştir.
Rapor Tarihi geçerli bir tarih olmadığından bugünün tarihi olarak kabul edilmiştir.
Maaş,İşten Çıkış Tarihindeki Asgari Ücretten düşük olduğundan BRÜT Asgari Ücret seviyesine çıkarılmıştır.
KIDEM TAZMİNATI HESABI
Kıdem Tazminatı Çalışılan Her Tam Yıl İçin 30 Günlük Son Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanmıştır.
Tam Yıldan Artan Süreler İçin de Aynı Oran Uygulanmıştır.
Kıdem Tazminatı = Çalışılan Toplam Gün x 30 x Son Günlük Ücret (Brüt) / 365
8.420 Gün X 30 X 166,80 TL / 365 = 115.434,74 TL
Kıdem Damga Vergisi (%0,759) : 876,15 TL
NET Kıdem Tazminatı : 114.558,59 TL
İHBAR TAZMİNATI HESABI
Çalışma Süresi 3 Yıldan Fazla Olup İhbar Süresi 8 Haftadır
İhbar Tazminatı = 166,80 TL x 56 = 9.340,80-TL
İhbar Gelir Vergisi (Kademeli) : 1.401,12 TL
İhbar Damga Vergisi (%0,759) : 70,90 TL
NET İhbar Tazminatı : 7.868,78 TL
Çalışma Süresine Göre Bulunan İhbar Önelinin Son Günlük Brüt Ücret İle Çarpımı Sonucunda Bulunmuştur.