İş Gücü Kaybı
Destek Tazminatı

Hesaplanıyor ...
İş Gücü Kaybı Hesabı
(Kutucukların Üzerinde Bir Süre Bekleyerek Açıklamaları Görebilirsiniz !)
HESAP YÖNTEMİ
Progresif Rant
Aktüeryal Yöntem
(Teknik Faiz) %
YAŞAM TABLOSU
PMF-1931 Tablosu
CSO-1980 Tablosu (Kadın-Erkek)
TRH-2010 Tablosu (Kadın-Erkek)
GATT-1983 Tablosu
Davalı Kusuru %
Olay Tarihi
Kazalı Doğ. Tarihi
Rapor Tarihi
Olay Tarihi (AGİ'li) Ücret
Eş/Çocuk İçin İlave AGİ
0,00
(E / K)
AGİ Hesaplamak İçin Doğum Tarihlerini Yazınız
Doğum Tarihi
(E / K)
Olay Tarihi Yaş :
18 Yıl 0 Ay
Bakiye Ömür :
46 Yıl 11 Ay
Faal Çalışma :
41 Yıl 11 Ay
Geçmiş Dönem :
7 Yıl 0 Ay
Gelecek Aktif Dönem :
34 Yıl 11 Ay
Gelecek Pasif Dönem :
4 Yıl 11 Ay
(Maaşı Asgari Ücretten Hesaplamak İçin "0" Olarak Giriniz!)
KULLANILAN PARAMETRELER (Değiştirilebilir)
İŞ KAZASI / TRAFİK KAZASI
İş Gücü Kayıp Oranı %
Kazalı SGK Aylık Geliri / PSD
SGK Aylık Gelir Başlangıç Tarihi
GEÇİÇİ İşgöremezlik Hesapla / GÜN / GİÖ
Bakıcı Hesapla / Net / Oranı % / GİD
Gelir - Artış / İskonto Oranı %
Aktif Dönem - Başlama / Bitiş (Yaş)
Pasif Dönem Geliri, Bilinen AGİ' siz Son Asgari Ücretten Yüksek Hesaplanacak İse Değiştiriniz
Geçmiş Dönemi Rapor Tarihi İle Sınırla
Gelecek Dönem AGİ Hesabına Çocukları Ekle
Askerlik Yaşı / Süresi (Ay)
AGİ' siz Asgari Ücret Üzerinden Hesapla
Faiz Başlangıç Tarihi/Türü (Yasal/Avans)
Anne-Babaya Çocukların Yarısı Oranında Pay
Anne-Babaya %25 Pay Sınırlaması UygulaMA
Farklı hesaplama yöntemleri olup gerekli UYARI okunmadan lütfen kullanmayınız.
© 2012 - 2018 ( Ver.6,17 ) Güncelleme : Şubat 2018
GEÇMİŞ DÖNEM VE GELECEK DÖNEM HESAP TABLOLARINA, DETAY VE AÇIKLAMALAR İLE YAZDIRILABİLİR SAYFALARA ERİŞMEK İÇİN ÜYE OLMAK GEREKMEKTEDİR.
Progresif Rant Örnek | Aktüeryal Yöntem Örnek
Bu Bilgisayarda Kullanım Sayısı : 1 (Hesap Tabloları Görülmez !)
KULLANICI ADI :
ŞİFRE :
Beni Hatırla
WordRapor
ExcelTablolar
GEÇMİŞ DÖNEM (Her Seneye Ait Ücret Üzerinden Gün Bazında Yapılmıştır) (Geçmiş Dönem Sonu = Cari Yıl Sonu)
Sene | Yaş | Dönem Günlük Ücret Dönem Gelir 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
ÜYE OLUNMADIĞI İÇİN HESAPLAMA DETAYLARI GÖSTERİLMEMEKTEDİR.
ÖRNEK AÇIKLAMA VE TABLOLARA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ
Progresif Rant Örnek Açıklama Ve Tablo | Aktüeryal Yöntem Örnek Açıklama Ve Tablo
GELECEK AKTİF DÖNEM HESABI
Sene | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
ÜYE OLUNMADIĞI İÇİN HESAPLAMA DETAYLARI GÖSTERİLMEMEKTEDİR.
ÖRNEK AÇIKLAMA VE TABLOLARA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ
Progresif Rant Örnek Açıklama Ve Tablo | Aktüeryal Yöntem Örnek Açıklama Ve Tablo
GELECEK PASİF DÖNEM HESABI
Sene | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir Bugünkü Değer 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
ÜYE OLUNMADIĞI İÇİN HESAPLAMA DETAYLARI GÖSTERİLMEMEKTEDİR.
ÖRNEK AÇIKLAMA VE TABLOLARA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ
Progresif Rant Örnek Açıklama Ve Tablo | Aktüeryal Yöntem Örnek Açıklama Ve Tablo
S O N U Ç L A R
İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI

Geçmiş Dönem :
Gelecek (Aktif) Dönem :
Gelecek (Pasif) Dönem :
T O P L A M
0 TL - 50.000 TL Arası
0 TL - 50.000 TL Arası
0 TL - 50.000 TL Arası
0 TL - 50.000 TL Arası
1.01.2016 - 18.08.2022 Arası İşlemiş Yasal Faiz : 0 TL - 50.000 TL Arası
İşbu web uygulaması, sadece hukukçulara yönelik fikir vermek ve kıyaslama yapmak üzere tasarlanmıştır. Tazminat Hesabına İlişkin 'Özel Rapor' İstenildiğinde Ücreti Mukabilinde Özel Hesap Raporu Hazırlanarak Adresinize Gönderilir. Başvurmak Ve Özel Rapor Almak İçin Lütfen Linkleri Takip Ediniz.
UYARILAR :
* Artış Oranını Kontrol Ediniz !
* İskonto Oranını Kontrol Ediniz !
* Aktif Dönem Sonunu Kontrol Ediniz !
* Erkek Çocuk Destek Süresi Sonunu Kontrol Ediniz !
* Kız Çocuk Destek Süresi Sonunu Kontrol Ediniz !
* Üniversite Destek Süresi Sonunu Kontrol Ediniz !
* Farazi Evlenme Yaşını Kontrol Ediniz !
* Farazi Birinci Çocuk Yaşını Kontrol Ediniz !
* Farazi İkinci Çocuk Yaşını Kontrol Ediniz !
* Gelire Başlama Yaşını Kontrol Ediniz !
* ÜYE OLMADIĞINIZ İÇİN HESAPLAMA TABLOLARI GÖSTERİLMEMEKTEDİR !